top of page

Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk

P1100635.JPG

Foto's van de 12de nefrokaarting die doorging  op zondag 12 februari.

Om toegang te krijgen vergeet niet het paswoord te vragen via vnkvzw@gmail.com

voordracht.PNG

Dialyse: de verschillende technieken

door dr. Lyssa Van De Ginste

Zondag 11 juni

10h30 - Notenhof

familiehappening.jpg

Zondag 02 juli 2023

om 12h00

Ontmoetingscentrum Marke

De Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk (VNK) werd in 2004 opgericht met de bedoeling patiënten met terminaal chronisch nierfalen en hun naaste omgeving te begeleiden bij het verwerken van het ziektproces, tevens door infogaring en adviesverstrekking inzicht in het ziekteverloop en de behandeling van de aandoening te verstrekken; door interactie en communicatie de vriendschapsbanden onder de langdurig zieke nierpatiënten aan te halen en te bevorderen.

 

Daartoe zet de VNK jaarlijks een activiteitenplan op. Een paas- en kerstfeest ontbreken niet en de enige echte Kerstman brengt een bezoek aan de afdeling hemodialyse, de verpleegeenheid 14 en het secretariaatspersoneel.

 

In de maand juli van elk werkjaar heeft een familiehappening plaats, waar de genodigden in een amicale familiale sfeer, gekoppeld aan een eenvoudige en goed verzorgde lunch hun wedervaren vertellen, elkaar ontmoeten of weerzien.

 

De jaarlijkse dialysereis naar het buitenland en de halve daguitstap kennen elk jaar verzekerd succes. Rond de tijd van Allerheiligen worden de families van de in het voorbije jaar overleden patiënten genodigd tot een serene en sfeervolle herdenkingsdienst als bijdrage van de VNK tot verwerking van het rouwproces.

 

Het artsenkorps verleent de VNK steun en medewerking door het geven van een voordracht over een medisch-nefrologisch onderwerp.

 

Het driemaandelijks tijdschrift De Nefrofil, uithangbord van de vriendenkring, doet een eerlijke poging de vriendschapsbanden onder de leden te onderhouden, info en actualiteit te brengen.

 

Het Sociaal fonds, in de schoot van de VNK opgericht, lenigt financiële noden van patiënten die gebukt gaan onder de zware financiële last dat chronisch nierfalen met zich meebrengt.

 

Het bestuur VNK vzw

P1080875.JPG
P1080898.JPG
P1080883.JPG
Image by Simon Berger
bottom of page